GTC, TECHTANK, RISE OCH Mälardalens Högskola bjuder in till Teknikworkhop

Online | Stockholm/Sörmland | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Karakuri IoT

Online, via Teams

Tisdagen den 13 oktober, 08:30-12:00

Anmäl här
GTC, TECHTANK, RISE OCH Mälardalens Högskola bjuder in till Teknikworkhop
Teknikworkshop: Karakuri IoT
Online, via Teams
Tisdagen den 13 oktober, 08:30-12:00

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

Tid: Tisdagen den 13 oktober, 08:30-12:00
Plats: Online, via Teams

Öppna PDF om eventet

Boka din plats

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova