Arrangeras av Chalmers i samverkan med KTH Vetenskap & Konst

Produktionslyftet | Stockholm/Sörmland

Lean produktion 7,5hp Södertälje

Södertälje

Flera datum, start september 2020

Anmäl här
Arrangeras av Chalmers i samverkan med KTH Vetenskap & Konst
Lean produktion 7,5hp Södertälje
Södertälje
Flera datum, start september 2020

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kursinnehåll
 • Kursen omfattar följande teman:
 • Strategier och principer för lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till lean företagskultur
Kursupplägg

Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Kurslitteratur

Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2014
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Utbildningspartner

Kurstillfällen

Lean produktion Södertälje

 • Träff 1: 1-2 sept, 2020
 • Träff 2: 6-7 okt, 2020
 • Träff 3: 4-5 nov, 2020
 • Träff 4: 1-2 dec, 2020
 • Träff 5: 13-14 jan, 2021
PRIS (EX. MOMS)
41 000 SEK

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova