Online | Produktionslyftet

Så byggde Rototilt sin drömfabrik

Webbsänt seminarium

31 mars 2023 kl 8.30

Anmäl här
Så byggde Rototilt sin drömfabrik
Webbsänt seminarium
31 mars 2023 kl 8.30

Rototilt® Group AB i Vindeln gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2008 och etablerade en bra grund i sitt Lean-arbete. Verksamheten växte snabbt och de insåg snart att de skulle behöva bygga en ny fabrik för att möta kundernas efterfrågan. En fabrik som stöttade deras nya arbetssätt och principer.

Rototilt förvandlar grävmaskiner till effektiva redskapsbärare. Företaget utvecklar och tillverkar maskinfästen, tiltrotatorer, styrsystem, redskap och tekniska lösningar som gör det möjligt för grävmaskinister att arbeta med högre säkerhet, precision och effektivitet.

2014 tog Rototilt möjligheten att vara med i Produktionslyftet en andra gång i en fördjupande insats med fokus på layouter och flöden. Detta blev startskottet för arbetet med att skapa den egna drömfabriken.

Vid seminariet berättar Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen. De arbetade med volymscenarier, principer för layouter och flöden samt snabba, utmaningsdrivna tester av produktionsupplägg och produktionsplanering.

Arbetet mot enstycksproduktion i den tidigare fabriken gav insikter som påverkade utformningen av den nya anläggningen, men bidrog även till att utbyggnaden kunde skjutas upp tack vare att yta frigjordes. Den nya fabriken är resultatet av ett systematiskt och målmedvetet experimenterande och lärande, med bred förankring och involvering från ägare, ledning och medarbetare.

Medverkande från Rototilt är Tord Johansson, produktionschef, och Simon Norgren, produktionsteknisk chef. Seminariet modereras av Produktionslyftets Anders Sörqvist och Birgitta Öjmertz.

Välkommen!

Anmäl dig här

Praktisk information

  • Datum: Fredag den 31 mars 2023
  • Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
  • Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare
  • Upplysningar:Välkommen att kontakta Annika Nilsson, 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova