Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med RISE.

Online | Teknikworkshops

Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Digital

onsdag 10 maj 2023 kl. 9-12

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med RISE.
Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll
Digital
onsdag 10 maj 2023 kl. 9-12

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till – så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning.

En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll.

På denna teknik-workshop kommer ni få lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3HDFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

För vem?
Teknikworkshoppen riktar sig till er som arbetar på tillverkande företag och är intresserade av ständig förbättring, analys av data, rotorsaksanalys och underhåll.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Onsdag 10 maj, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 8 maj 2023

Anmälan här

Inbjudan PDF

Workshopledare
Forskare Wilhelm Söderkvist Vermelin, RISE.

Frågor:
Mejla frågor till eller  

Varmt välkomna!


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova