Arrangeras av IUC Dalarna, IUC Kalmar och RISE inom ramen för Produktion2030

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Automatiserad hängning av gods vid ytbehandling

Online

Tisdagen den 27 april kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Dalarna, IUC Kalmar och RISE inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: Automatiserad hängning av gods vid ytbehandling
Online
Tisdagen den 27 april kl. 9:00 – 12:00

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering? Välkommen att delta i en teknikworkshop utifrån ert företags specifika behov.

Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, dvs hängning och nedplockning ofta sker manuellt. Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Du får insikt om om:
 • Vilka möjligheter finns för att öka automatiseringsgraden
  för momenten hängning och nedplockning?
 • Vad klarar dagens system av och vilka krav ställer det på
  processen?
 • Simulerad hängning av komponenter för optimalt
  utnyttjande av processfönster: Hur många komponenter
  får plats och hur hänger man för att optimera antalet
  objekt per hängare?
AGENDA

08.55 Välkommen att logga in.
09.00 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare
09.15 Digi-Load-projektet.
10.15 Gruppdiskussioner i separata digitala grupprum där vi tillsammans tar fram företagens utvecklingskartor med fokus på automatiserad hängning och/eller nedplockning.
11.00 Gemensam återsamling
11.45 Summering, utvärdering av
Teknikworkshopen
12.00 Avslutning.

Tid: Tisdagen den 27 april kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC Dalarna, IUC Kalmar och RISE

Boka din plats

Mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova