Kickstart Hållbarhet | Omställningslyftet

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Moskogen konferens, Leksand

Start 13 april 2023, kl 9.00-15.00

Anmäl här
För en framtidssäkrad, hållbar industri
Moskogen konferens, Leksand
Start 13 april 2023, kl 9.00-15.00

Kickstart Hållbarhet – en del av Omställningslyftet:

För en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Det handlar om hur vi agerar och producerar, våra affärsmodeller, transporter och material, kommunikation och inte minst anpassning till nya villkor och förhållanden. För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga som är svår att omsätta i praktik och handling.

Runt om i världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet med de större företagen i spetsen och takten ökar. För fortsatt hög konkurrenskraft och för planetens överlevnad är det viktigt att den svenska industrins omställning sker snabbt och effektivt. Vi har ingen tid att förlora.

Kickstart Hållbarhet har fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet.

Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges deltagande företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg

Man träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen.

Träff 1 är heldag i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner.
Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag.
Träff 3 är halvdag i grupp. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Datum och tid

Träff 1 13 april 9.00-15.00
Träff 2 Individuellt möte
Träff 3 25 maj 9.00–12.00

Plats

Moskogen konferens, Insjövägen 50, 793 33 Leksand.

Pris

Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.

Anmäl dig här

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om eventet hör av dig till , tfn 070-646 80 20 eller , tfn 070-559 18 18.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova