Transportrobot ger Migu effektiva materialflöden

Migu Mekaniska i Tidan har testat en AMR-robot för transport för att utvärdera hur den kan effektivisera deras produktion. Det var under ett besök på ASSAR som Jakob Andersson, VD, fick se en transportrobot för första gången och blev nyfiken på vad tekniken kan användas till i den egna verksamheten.

Jakob berättar att de tidigare undersökt om det går att automatisera lyft och interntransporter för att slippa oergonomiska arbetsmoment. Vilket skulle effektivisera hela produktionen då de har mycket material- och verktygstransporter till och från maskiner.

Jakob Andersson, VD på Migu Mekaniska.

Hyrde en transportrobot under fyra veckor

Via Robotlyftet ansökte Migu om en automationscheck och kunde tack vare denna utforska vilken automation som uppfyller deras behov. Under fyra veckor har de hyrt en AMR-robot från Ravema för att testa konceptet kring automatiserade transporter. En AMR-robot (autonomous mobile robot) är en självgående mobil robot.

—  Vi vill testa hur den här tekniken funkar i vårt arbete och för att bli mer insatta när det väl blir aktuellt. Allt har funkat bra under de här veckorna och användarvänligheten är väldigt hög. Vi ser flera användningsområden för en transportrobot. Framför allt transport av råmaterial, färdiga detaljer och material till och från maskiner. Men även transport av verktyg och förbrukningsutrustning. Vi kan dessutom programmera den för att kunna byta pall med färdigt material under produktion. Det sparar mycket tid och våra operatörer kan fokusera mer på att övervaka och producera och de slipper oergonomiska lyft och andra risker, säger Jakob Andersson.

ASSAR visar automation i praktiken

Tekniken har fått positiv respons från alla i verksamheten som testat roboten och några av medarbetarna har fått lära sig att programmera. Nästa steg blir att göra en kalkyl och räkna på vilka kostnader en satsning på en AMR-robot kan reducera.  Jakob menar att man som litet företag inte ska vara rädd att prova ny teknik.

—  Det handlar egentligen bara om att ta första steget. Generellt sett är det lätt att operera en robot, det är användarvänligt och lätt att komma i gång. På ASSAR finns mycket teknik som är applicerbar för industrin. Ett besök där är väldigt inspirerande och ger även möjlighet att i verkligheten se hur det fungerar rent praktiskt. Även om det inte är aktuellt för oss precis nu har vi fått se hur det funkar och gett oss en bild av vad som kan fungera i vår verksamhet. Det gör att vi känner oss mer trygga med den nya tekniken när det väl blir aktuellt.

Kontakt med IDC ger ett långsiktigt perspektiv

Migu har ett långt samarbete med IDC och deltar i flera projekt. Det som startade med en behovsinventering och en företagsanalys i projektet Catalyst, ledde sedan till en vidareförmedling till ASSAR, Robotlyftet och en produktionsanalys. Där kom bland annat frågan runt automation upp som bidrog till att Migu kunde söka en automationscheck via Robotlyftet.

—  Tack vare kontakten med IDC får vi lättare överblick och ett långsiktigt perspektiv. Vad vi behöver göra för att bli bättre om ett halvår och inte bara vad som behöver fixas här och nu. Sedan finns de mer nischade aktiviteterna genom till exempel nätverk. Man kan säga att IDC bidrar med kollektiv erfarenhet, från flera olika värdar. Erfarenhet som inte vi har själva. All stöttning vi får är relevant och IDC ser verkligen till företagets utvecklingspotential.

Under hösten 2020 genomförde IDC en produktionsanalys hos Migu. Johan Lundahl, industriutvecklare tillverkning på IDC, gjorde bland annat en frekvensstudie.

Analys för att anpassa utvecklingsinsatserna

Johan Lundahl jobbar som industriutvecklare tillverkning på IDC och förklarar hur kontakten och utvecklingen för ett företag kan se ut.

—  Vårt samarbete med ett företag innebär att vi gör löpande avstämningar för att fånga behov längs vägen, för att kunna slussa vidare till rätt kontaktperson och projekt. Gör företaget någon av IDCs analyser, där steg ett är en företagsanalys, ger det ger en samlad bild av vad ditt företag vill jobba vidare med. Chansen till utvecklingsmöjligheter anpassade efter just de behoven blir större. Det kan leda till en utvecklingsresa i något eller kanske flera av våra projekt som gemensamt ger en långsiktig utveckling inom fler områden.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Senior Projektledare

Martin Hedman

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

Dela via

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Information

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet…

25 april, 2024 — Lästid 1 min

Lean

Årets viktigaste värmländska lean-event gav mersmak!

Industridagen Värmland, ett lean-event fyllt av inspiration, utveckling och nyfikenhet, blev en fullträff! Tankeväckande reflektioner och idéer väcktes hos de…

12 april, 2024 — Lästid 3 min

Information

Kvalitetsmagasinets webbtv: Hur är läget i svensk industri och hur kan lean bygga lagarbete och kultur för framgång och resultat?

Lean, ständiga förbättringar och 5S är för många företag nycklarna till en företagskultur som kan leverera kvalitet, framgång och lönsamhet…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min