Teknikcollege — en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning

Teknikcollege skapar rätt förutsättningar för industri, samhälle och individ att utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Bakom Teknikcollege står Industrirådet som initierade konceptet 2004. Företag, kommuner och utbildningsanordnare arbetar tillsammans för att öka intresset för tekniskt inriktade utbildningar.

Certifierade utbildningar ger studerande den kunskap som industrin efterfrågar
Teknikcollege har sitt fokus på industriföretagen och arbetar för att öka industrins attraktionskraft hos unga. Man säkerställer att utbildningar matchar industrins behov och att de studerande efter en utbildning är så anställningsbara som möjligt. Man jobbar också för att öka engagemanget från företagens sida. En central uppgift för Teknikcollege är att certifiera utbildningar som ger studerande den kunskap som efterfrågas. Idag finns 24 certifierade regioner med 150 utbildningsanordnare, och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Cirka 180 av Sveriges kommuner engagerar sig inom Teknikcollege i någon form.

— Ett Teknikcollege kan till exempel vara lokaliserat på en skola, men när jag som medarbetare på Teknikcollege har min arbetsplats på ett IUC-bolag får jag ett naturligt företagsperspektiv. Här fångar jag upp företagens utmaningar, till exempel svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier, och kan direkt föra frågan vidare till  Teknikcolleges nätverk inom utbildningsvärlden och driva frågan om ökat antal platser på vissa utbildningar. Jag kan också lätt ta kontakter med våra medlemsföretag för att öka deras intresse av att ta emot elever under praktikperioder, berättar Louise Torevik, Teknikcollege/IUC Stål & Verkstad.

Smidig utbyte mellan Teknikcollege och IUC
Liksom IUC finns Teknikcollege representerade över hela landet och i flera IUC-bolag finns medarbetare som delar sin tid mellan organisationerna och som därmed kan bidra med daglig kunskaps- och informationsöverföring. IUC har djup kunskap om industrin och vad som händer ute i industriföretagen, och Teknikcollege arbetar kontinuerligt med kontakter inom utbildningsvärlden, och diskuterar insatser riktade mot unga på väg ut i utbildning eller arbete.

— Samverkan mellan IUC och Teknikcollege kan se olika ut över landet, men överallt stärker man varandra i arbetet att säkra industrins framtida kompetensförsörjning. Här i norr gjorde vi till exempel en insats för att skapa ett nätverk mellan gymnasielever från teknikprogrammet i Norrbotten, och lokala industriföretag. Vi kallar det Collegebänken. Det var lite spännande för vi vände på den vanliga modellen där unga söker jobb och ska berätta för en arbetsgivare vad de är bra på. Nu var det istället industriföretag som satt på ’collegebänken’ och fick sälja in sig själva som framtida arbetsgivare. Kul och uppskattat av både elever och företag, säger Linda Rönnbäck, Teknikcollege/IUC Norr.


IUC Sverige och Teknikcollege

För IUC är Teknikcollege en viktig och naturlig samverkanspartner. Båda organisationerna jobbar för att säkra kompetenstillförseln till industrin. Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svensk industri, inte minst för små och medelstora företag.

Läs mer på Teknikcolleges hemsida

Dela via

Information | Samverkan

Möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling för svensk industri

På kompetens.nu finns högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden…

16 december, 2020 — Lästid 2 min

Information

Möt industrin från Värmland, Skåne och Skaraborg i IUC-montern på Elmia Subcontractor

Kom och möt oss i IUC-montern den 14-16 november på Elmia Subcontractor i Jönköping, norra Europas största underleverantörsmässa för industrin. Träffa ett flertal tillverkande…

8 november, 2023 — Lästid 1 min

Information

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora & ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. När vi summerar denna avslutande rapportserie ser vi att 9…

27 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Information | Omställningslyftet

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har…

4 augusti, 2023 — Lästid 1 min