Arrangeras av IUC Väst, IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och GTC i samverkan med IUC Sverige

Automation & Robotik | Online | Västra Götaland

Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans

Online

Tisdag/onsdag den 19-20 januari, 8-16 båda dagarna

Arrangeras av IUC Väst, IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och GTC i samverkan med IUC Sverige
Utbildning i omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar - distans
Online
Tisdag/onsdag den 19-20 januari, 8-16 båda dagarna

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Tid: Tisdag/onsdag den 19-20 januari
Plats: Online.
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  
Arrangörer: IUC Väst, IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och GTC i samverkan med IUC Sverige

För anmälan och frågor kontakta:
Olle Söderqvist, IUC Väst

Tel. 076-213 21 52

Anmälan är stängd

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Utbildningen sker i samverkan med Robotlyftet.


Om kursen

Kursens mål 
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  
Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång

Min roll i organisationen

 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.
 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter

Grundläggande robotik

 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering

Prova på arbete tillsammans med en robot  

 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Boka din plats

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen och utbildningarna utförs genom Automation & Robotik i samarbete med Robotdalen och RISE och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

 


Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova