Arrangeras av TEK, IUC Sjuhärad, Campus Ljungby och RISE inom ramen för Produktion 2030.

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: så får du bättre effektivitet med strategiska nyckeltal

Online

Tisdagen den 4 maj kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av TEK, IUC Sjuhärad, Campus Ljungby och RISE inom ramen för Produktion 2030.
Teknikworkshop: så får du bättre effektivitet med strategiska nyckeltal
Online
Tisdagen den 4 maj kl. 9:00 – 12:00

Workshopen handlar om hur ett företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet med hjälp av strategiska mätetal.

I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi.

Vad får jag med mig?

Projektet ”SuRE BPMS” presenterar samlade indata och erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem. Under workshopen kommer vi tillsammans diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

Diskussionspunkter under workshopen:

  • Hur mäter ni idag?
  • Hur använder ni mätetalen?

När man väl samlat indata och räknat ut KPIer ska de ju användas på något värdefullt sätt. En framgångsrik användning påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras, och vilka som är involverade i det arbetet.

AGENDA

09.00 Välkomna att logga in.
09.05 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
09.20 Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem – utmaningar

  • Diskussion 1: Hur mäter ni idag? Design av nyckeltalsystem, koppling till Lean/förbättringsarbete
  • Diskussionstema 2: Hur använder ni mätetalen? Strategi – Vad ska vi vara bra på? Sätta motiverande mål? Hållbarhet och nyckeltal + summering

11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Tid: Tisdagen den 4 maj kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: TEK, IUC Sjuhärad, Campus Ljungby och RISE.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova