Arrangeras av Träcentrum, IUC Syd och IUC Stål och Verkstad och Luleå Tekniska Universitet inom ramen för Produktion2030.

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering

Online

Tisdagen den 18 maj kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av Träcentrum, IUC Syd och IUC Stål och Verkstad och Luleå Tekniska Universitet inom ramen för Produktion2030.
Teknikworkshop: Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering
Online
Tisdagen den 18 maj kl. 9:00 – 12:00

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen. Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans. Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av:

  • Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
  • Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
  • Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

AGENDA

09.00 Incheckning.
09.05 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare.
09.20 Introduktion av AKTA-projektet

  • Presentationsrunda per företag och deras verksamhet
  • Resultat från AKTA-projektet
  • Diskussion i grupp (per företag): Hur kan resultaten användas i det egna företaget
  • Presentation av resultatet av diskussionerna samt diskussion i hela gruppen
  • Företagen presenterar sina nästa steg

11.45 Summering och reflektioner.
12.00 Avslutning.

Tid: Tisdagen den 18 maj kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: Träcentrum, IUC Syd och IUC Stål och Verkstad och Luleå Tekniska Universitet.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova