Arrangeras av RISE och IUC Sverige.

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering

Online

Tisdag 29 mars 2022

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige.
Teknikworkshop: Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering
Online
Tisdag 29 mars 2022

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Smart automation är idag ett måste för allt från inköp och lager till slutmontering och leverans. Lär dig mer om möjligheter och begränsningar med automation av materialhanteringsprocesser!

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Automation har potential att stärka konkurrenskraften och bidra till kostnadseffektivitet men för att kunna nyttja potentialen krävs förståelse för när och hur automation kan appliceras.

I den här Teknikworkshoppen djupdyker vi i några fallstudier där företag jobbat aktivt med automation inom materialhantering, plock och montering/paketering. Du får förståelse för möjligheter och begränsningar med automation och hur din verksamhet kan skapa effektiva lösningar.

De fallstudier som presenteras kommer från forskningsprojektet AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly), genomfört inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som leder eller kan påverka ditt företags produktionsverksamhet. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Tisdag 29 mars, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 25 mars 2022. Begränsat antal platser.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare

Robin Hansson, docent vid Chalmers specialiserad på produktionslogistik och materialhantering. 

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova