Arrangeras av IUC Sjuhärad, IUC Stål och Verkstad och RISE inom ramen för Produktion2030.

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Online

Torsdagen den 15 april kl. 8:30 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sjuhärad, IUC Stål och Verkstad och RISE inom ramen för Produktion2030.
Teknikworkshop: Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion
Online
Torsdagen den 15 april kl. 8:30 – 12:00

Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

  • Hög mix av olika produkter och korta serie.
  • Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
  • Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
  • Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.
En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide

I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg

Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att
följas upp efter workshopen.

AGENDA

08.30 Välkomna att logga in.
08.35 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
08.55 Omvärld: Flexibel automation med robotisering

  • Guide för flexibel automation
  • Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
  • Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.
  • Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?

11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Tid: Torsdagen den 15 april kl. 8:30 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC Sjuhärad, IUC Stål och Verkstad och RISE.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova