Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med Chalmers, Högskolan i Gävle, Jönköping University, KTH, Luleå tekniska universitet, MITC, Mittuniversitetet och RISE.

Online | Teknikworkshops

Produktionslyftets kurs Förändringsledare och coach

Digitalt via Zoom

Start den 26 september 2023

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med Chalmers, Högskolan i Gävle, Jönköping University, KTH, Luleå tekniska universitet, MITC, Mittuniversitetet och RISE.
Produktionslyftets kurs Förändringsledare och coach
Digitalt via Zoom
Start den 26 september 2023

Förändringsledare och coach

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet och anknytande program samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Kursen är även nyttig för andra rollinnehavare i Produktionslyftets växande nationella nätverk.

Kursen syftar till att:

  • Ge insikt i Produktionslyftets metodik och de grundläggande principer vi arbetar efter
  • Träna ett coachande och involverande förhållningssätt
  • Belysa likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå
  • Förmedla teori och en struktur för hur du coachar för att nå resultat över tid
  • Stimulera utbyte med kollegor i samma situation kring erfarenheter och de dilemman/utmaningar du möter i rollen som coach.

Produktionslyftet gör metodik, pedagogiskt material och möjligheten att arbeta som coach i Produktionslyftet tillgänglig för dem som:

  1. Uppfyller kompetenskraven
  2. Har fullföljt denna utbildning
  3. Genomför förändringsprocesser inom Produktionslyftets utvecklingsprogram

Praktisk information

Datum: Start den 26 september 2023, avslut den 28 november 2023
Plats: Kursen genomförs som Zoom-möten
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och program: Hämta pdf här →
Upplysningar och anmälan: Annika Nilsson, 

Varmt välkomna!


Detta är en aktivitet inom Produktionslyftet. Finansiärer är: IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova. Produktionslyftets partner är: Chalmers, Högskolan i Gävle, IUC Sverige, Jönköping University, KTH, Luleå tekniska universitet, MITC, Mittuniversitetet och RISE.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova