Arrangeras av Techtank, IDC, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.

Online | Teknikworkshops

Prediktivt underhåll och systemtillgänglighet för tjänstebaserade och hållbara erbjudanden

Online

Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av Techtank, IDC, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.
Prediktivt underhåll och systemtillgänglighet för tjänstebaserade och hållbara erbjudanden
Online
Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller, avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering. Diskutera industrins potentiella möjligheter, vinster och risker med detta!

Varför jag?

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Har ni en plan för att minimera
produktionsstörningar och kostnad för att kunna klättra på värdekedjan och en förståelse för vad som då krävs?

Vad krävs för att leverera tjänsteerbjudanden?

Tjänsteerbjudanden i kontexten av produktionsteknik i digitaliseringens tidevarv ställer krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. En avgörande poäng är; att utveckla tjänsten kräver att tillgängligheten, vilken till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Vad får jag med mig?

Workshoppen skapar nätverk mellan deltagande företag och forskare samt ger insyn i praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar
sina olika produktionsutmaningar. Ni ges även möjlighet att diskutera med representanter från andra företag. Workshoppen presenterar ett antal erfarenheter från projektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri samt flera ytterligare projekt inom ramen för Produktion2030 styrkeområde 5, cirkulära produktionssystem och underhåll. Deltagarna får med sig ett antal punkter som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller.

AGENDA
09.00 Välkomna att logga in.
09.10 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare
09.30 Tjänsteinnovationer, tillgänglighet och kostnad. Industriella exempel.
10.00 PAUS

  • 10.10 Gruppdiskussion 1: Deltagande industrins exempel på möjligheter till tjänstebaserade affärsmodeller?
  • 10.40 Gruppdiskussion 2: Vad skulle krävas hos respektive deltagande företag för att närma sig tjänstebaserade affärsmodeller?
  • 11.10 Gruppdiskussion 3: Vilka vinster och risker ser deltagande företag med tjänstebaseradeaffärsmodeller?

11.40 PAUS
11.50 Sammanfattning och nästa steg.
12.00 Avslutning.

Tid: Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: Techtank, IDC, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova