Arrangeras av RISE och IUC Sverige.

Online | Teknikworkshops

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller

Online

Onsdag 26 oktober, kl 09-12

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige.
Prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller
Online
Onsdag 26 oktober, kl 09-12

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs en förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär. I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknik krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man som företag kan närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag. Du får också insyn i hur andra företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.

Under Teknikworkshoppen presenteras erfarenheter från bland annat forskningsprojektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri genomfört inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Tisdag 26 oktober, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom, länk skickas före workshopen
Anmälan: Sista anmälningsdag är 24 oktober.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare

Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova