Arrangeras av Chalmers inom ramen för Produktionslyftet

Produktionslyftet | Västra Götaland

Lean produktion 7,5 hp

Göteborg

Flera datum, start augusti 2020

Anmäl här
Arrangeras av Chalmers inom ramen för Produktionslyftet
Lean produktion 7,5 hp
Göteborg
Flera datum, start augusti 2020

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kurstillfällen Lean Produktion Göteborg
Träff 1: 31 augusti – 1 september 2021
Träff 2: 28-29 september 2021
Träff 3: 26-27 oktober 2021
Träff 4: 23-24 november 2021
Träff 5: 11-12 januari 2022

Anmälan:
Anmälan till kursen stängs en månad före kursstart.
Platser till kursen kan fortfarande finnas tillgängliga efter deadline för anmälan.
Vid intresse för kursen och önskemål om anmälan vänligen kontakta 

Boka din plats

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.
Kursspråk: Svenska
Plats: Göteborg
Pris: (ex. moms) 41 000 SEK

Kursen omfattar följande teman:
Strategier och principer för lean produktion
Stabila processer och standardiserat arbetssätt
Design av värdeflöden
Dragande och tryckande produktionssystem
Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
Lagarbete, engagemang och delaktighet
Ledningssystem med PDCA-metodik
Företagssamverkan längs värdeflöden
Transformation till lean företagskultur

Kursupplägg
Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2014
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova