Produktionslyftet | Västra Götaland

Lean produktion 7,5 hp, Göteborg

Göteborg

Start den 8 november

Anmäl här
Lean produktion 7,5 hp, Göteborg
Göteborg
Start den 8 november

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kurstillfällen 
Träff 1: 8-9 november 2022
Träff 2: 6-7 december 2022
Träff 3: 10-11 januari 2023
Träff 4: 7-8 februari 2023
Träff 5: 7-8 mars 2023

Anmälan och mer information

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.

Plats
Göteborg

Pris
(ex. moms) 41 000 SEK, kurslitteratur inkluderat

Kursen omfattar följande teman:
  • Strategier och principer för lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighetLedningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till lean företagskultur

Kursupplägg
Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova