Arrangeras av KTH inom ramen för Produktionslyftet

Lean | Ledarskap | Produktionslyftet

Lean Ledarskap 7,5 hp, Södertälje

KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12

Start 13 september 2023

Anmäl här
Arrangeras av KTH inom ramen för Produktionslyftet
Lean Ledarskap 7,5 hp, Södertälje
KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12
Start 13 september 2023

Lean Ledarskap

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations leanresa. Vad är det som skiljer lean ledarskap från annat ledarskap?

Teori och praktiska övningar varvas i kursen, med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean/agilt ledarskap. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor.

Kursen utgår från fyra huvudteman:

 1. Utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap.
 2. Coachning och utveckling av medarbetare.
 3. Att leda organisatorisk förändring.
 4. Att arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling.

Kursmål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska du kunna:

 • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap,
 • analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning befinner sig utifrån ett lean ledarskapsperspektiv,
 • förklara metoder som tillämpas inom lean ledarskap, föreslå de som är lämpliga för den egna verksamhetens/avdelningens förbättringsarbete och använda dessa,
 • utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan för verksamheten.

Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar, inklusive analys av såväl det egna ledarskapet som den egna verksamheten. Du kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa dina kunskaper om lean ledarskap. Uppgifterna utgår från din egen och din organisations arbete med utveckling av ledarskapet. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje. Föreläsarna är forskare och praktiker från t.ex. AstraZeneca, KTH, N4 och Saab Aeronautics.

Du kommer bl.a. att lära dig:

 • Lean, ledarskap och lean ledarskap.
 • Hur en organisation kan arbeta för att implementera lean på ett hållbart sätt.
 • Ledarskap och lean i relation till effekter, såsom kvalitet och hälsa.
 • Ledarskapets förutsättningar

Målgrupp

Personer i arbetsledande befattning (chefer och förbättringsledare), inom både den privata och den offentliga sektorn, som har påbörjat sitt leanarbete. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i lean samt bör vara vana i rollen som ledare.

När:

2023
Träff 1: 13-14 september
Träff 2: 11-12 oktober
Träff 3: 8-9 november
Träff 4: 6-7 december
Träff 5: 17-18 januari (-24)

Plats:
KTH Södertälje,
Kvarnbergagatan 12

Kostnad:
39 000 kr exkl. moms (Fika, lunch och kurslitteratur ingår). Rabatt ges om ni är fler från samma företag/organisation.

Kurs PM

Kursblad

Anmäl dig till kursen här

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Andreas Bohlin om du har frågor.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova