Lean | Produktionslyftet

Lean Produktion 7,5 hp, Södertälje

KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12

Start 26 april 2023

Anmäl här
Lean Produktion 7,5 hp, Södertälje
KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12
Start 26 april 2023

Lean Produktion

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under april till september 2023.

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kurslitteratur

 • Jeffrey Liker, The Toyota Way, Liber, 2009
 • Modig & Åhlström, Detta är Lean
 • Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

När:

Träff 1: 26-27 april -23
Träff 2: 24-25 maj
Träff 3: 20-21 juni
Träff 4: 23-24 augusti
Träff 5: 27-28 september

Plats:
KTH Södertälje
Kvarnbergagatan 12

Kostnad:
42 000 kronor (exkl moms) per deltagare. Fika, lunch och kurslitteratur ingår.

Kursinformation pdf

Anmäl dig till kursen här

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Johanna Strömgren om du har frågor.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova