Arrangeras av Produktionslyftet

Online | Produktionslyftet

Kraft att förändra - att leda för digital utveckling

Online

Ons 9 eller fre 11 december 2020

Anmäl här
Arrangeras av Produktionslyftet
Kraft att förändra - att leda för digital utveckling
Online
Ons 9 eller fre 11 december 2020

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och visa vägen för organisationen. Att ta ut riktningen och etablera en tydlig målbild om hur vi skall ha det i vår organisation, hur vi skall utveckla vår affär, utveckla våra medarbetare och skapa framgångsrika kunder.

Det handlar om att ta tag i alla avvikelser, alltifrån kvalitet till ledarskap och beteendeavvikelser. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik digitalisering av sitt erbjudande.

Christian Silvasti från Produktionslyftet inspirerar med avstamp i ledarskap och digitalisering. Här får du en chans att se vad som är möjligt att åstadkomma genom exempel från företag, men också vad som krävs gällande ledarskap i förändringsprocesser. Ni kommer att få ta del av Christians erfarenheter som företagsledare och coach.

Information och anmälan onsdagen den 9 december

Information och anmälan fredagen den 11 december

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova