Arrangeras av Produktionslyftet

Online | Produktionslyftet

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft – nytt läge för produktionen

Online

Tisdagen den 8 juni, 8:30-9:30

Anmäl här
Arrangeras av Produktionslyftet
Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft – nytt läge för produktionen
Online
Tisdagen den 8 juni, 8:30-9:30

Det framtida läget är så radikalt annorlunda än dagens att det kräver både nytt ”mindset” och nya sätt att jobba. Välkommen till Produktionslyftets frukostseminarium den 8 juni med professor Monica Bellgran!

Transformation handlar om att gå från en position till en ny och önskvärd, men okänd, position i framtiden. Det går därför inte att planera och leda en transformation på traditionellt sätt med förutbestämda, tidsbundna och linjära projektplaner. Här gäller det att ”operera” i det okända – det framtida läget är så radikalt annorlunda än dagens att det kräver både nytt ”mindset” och nya sätt att jobba. Välkommen till Produktionslyftets frukostseminarium den 8 juni med professor Monica Bellgran!

Seminariet handlar om produktionens roll i den pågående omställningen och hur vi behöver kombinera ny teknik och digitalisering med förändrade
arbetssätt och metoder för att öka takten i omställningen. En industrianpassad miljöförbättringsmetod, Green Kaizen, presenteras som ett exempel på hur vi kan engagera alla medarbetare och spara både miljö och kostnader. Vidare diskuteras omställningen från linjärt till cirkulärt och hur vi dels behöver designa för cirkularitet när vi investerar nytt, men också förhålla oss till befintliga produktionsresurser.

  • Datum: Tisdagen den 8 juni 2021
  • Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
  • Plats: Zoom, länk skickas ett par dagar före genomförandet
  • Upplysningar: 
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Läs mer och boka plats

Om föreläsaren

Monica Bellgran är professor i industriell produktionsledning vid KTH, avdelningen för hållbar produktionsutveckling. Hon är också chef för KTHs forskningsplattform Industrial Transformation. Monica har arbetat tio år inom industrin, i huvudsak inom fordonsindustrin, samt som expert på Teknikföretagen och den nationella strategin för produktionsforskning. Dessutom är Monica engagerad i ett antal nationella program, styrelser och initiativ för industri- och produktionsutveckling i Sverige.


Eventet arrangeras av Produktionslyftet.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova