Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030

Online | Teknikworkshops

Bättre effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystemen

Online

Tisdagen den 9 november klockan

Anmäl här
Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030
Bättre effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystemen
Online
Tisdagen den 9 november klockan

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Workshopen handlar om hur ett företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Motiv att anmäla sig
I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi

Vad får jag med mig
Projektet ”SuRE BPMS” presenterar samlade indata och erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem. Under workshopen kommer vi tillsammans diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

Diskussionspunkter under workshopen:

  • Hur mäter ni idag?
  • Hur använder ni mätetalen?

När man väl samlat indata och räknat ut KPIer ska de ju användas på något värdefullt sätt. En framgångsrik användning påverkas t.ex. av
vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras, och vilka som är involverade i det arbetet.

Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 9 november, kl.9.00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen.
Anmälan: Senast 02 november 2021

Boka din plats

Agenda
09.00 Välkomna att logga in.

09.05 Introduktion av workshop.
– Presentation av deltagare och några Menti-frågor.

09.20 Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem – utmaningar.
– Diskussion 1: Hur mäter ni idag?
– Design av nyckeltalsystem, koppling till Lean/förbättringsarbete
– Diskussionstema 2: Hur använder ni mätetalen?
– Strategi – Vad ska vi vara bra på? Sätta motiverande mål?
– Hållbarhet och nyckeltal + summering

11.45 Summering, utvärdering.

12.00 Avslut.

Varmt välkomna!

Läs mer om Teknikworkshopen i en PDF


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova