Arrangeras av IUC Stål & Verkstad, CIL, Träcentrum och RISE inom ramen för Produktion 2030.

Online | Teknikworkshops

Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Online

Onsdagen den 25 november kl. 8:30 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Stål & Verkstad, CIL, Träcentrum och RISE inom ramen för Produktion 2030.
Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion
Online
Onsdagen den 25 november kl. 8:30 – 12:00

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig

Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:
• Hög mix av olika produkter och korta serier
• Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
• Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
• Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under
workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide

I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg

Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

AGENDA
08.30 Välkomna att logga in.
08.35 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor.
08.55

  • Omvärld: Flexibel automation med robotisering
  • Guide för flexibel automation
  • Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
  • Verktyget ”Automationsanalys”,
  • Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.
  • Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?

11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Tid: Onsdagen den 25 november kl. 8:30 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC Stål & Verkstad och RISE.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova