Arrangeras av IUC Sverige

Automation & Robotik | Online

Utbildning i omställning för medarbetare – 2 dagar

Online

Den 20 och 21 september 2022

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning i omställning för medarbetare – 2 dagar
Online
Den 20 och 21 september 2022

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Praktisk information

Tid: 8.30-16.00 både dag 1 och dag 2
Plats: Online, länk skickas före utbildningen
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.
Arrangör: IUC Sverige

Gärna minst 2 deltagare/företag. Max 20 deltagare/tillfälle.

Klicka på respektive datum för anmälan

Den 20 och 21 september 2022

Den 11 och 12 oktober 2022

Den 15 och 16 november 2022

Den 14 och 15 december 2022


Agenda dag 1

08:30 Uppkoppling och laget runt
08:55 Intro
09:05 Produktion och Automation
09:10 Produktionsteknik med TPU
09:30 Beställarkompetens
09:50 Automationskomponenter
10:00 Paus
10:10 Min roll i organisationen vid teknikförändringar
10:35 Robotikens grunder och trender
11:05 Robotapplikationer
11:15 Grundläggande Programmering och simulering
11:45 Lunch
12:45 Arbetsmetodik för digitala labbar
13:15 Fysisk och virtuell programmering med labbar
14:25 Grupparbete
16:00 Frågor & Avslut för dagen

Agenda dag 2

08:30  Genomgång metodik nedladdning i fysisk robot
08:40  Grupparbete (forts)
11:30   Lunch
12:30   Fortsättning grupparbete
16:00   Uppsamling med avslut, frågor och synpunkter


Om kursen

Kursens mål 
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  
Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång
Min roll i organisationen
 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.
 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter
Grundläggande robotik
 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering
Prova på arbete tillsammans med en robot  
 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen och utbildningarna utförs genom Automation & Robotik i samarbete med Robotdalen och RISE och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.


Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas Nilsson om du vill veta mer om Automation & robotik.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

 • 070-874 12 07

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova