IUC utvecklar Sveriges industriella små och medelstora företag

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 18 regionala bolag är vi den företagsnärmaste aktören mot industriella SMF.

Nationell projektgenomförare

IUC-nätverket fungerar som en nationell kontaktlänk till ett mycket stor antal industriella och industrinära SMF i hela landet.

Lär mer om oss!

Robolyft för ökad automation

IUC har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet.

FÖRETAGARE: Klicka på länken nedan för att komma vidare till information om Robotlyftets erbjudanden.

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Läs hela artikeln här

IUC finns nära företagen

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket:
"I våra uppdrag att öka användningen av digital teknik i industrin ser vi IUC som en naturlig samarbetspartner. IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar och möjligheter.”

Produktionslyftet: "IUC är en viktig partner"

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program i syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet:
”Regional närhet till företagen, och kunskap om företagens olika utmaningar, är avgörande för ett bra arbete med Produktionslyftet. IUC med sitt breda, regionala kontaktnät och sina erfarenheter av framför allt det som händer ute i de små och medelstora företagen, är en viktig partner för oss.”

Läs hela artikeln här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste info och erbjudanden från IUC.

Prenumerera

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag