Så kan ny forskning på ett effektivt sätt nå ut till de mindre industriföretagen

För ett mindre industriföretagen är det svårt att hålla en överblick över den forskning som är tillämplig och relevant, och som kan stärka företagets affärsmöjligheter. Inom innovationsprogrammet Produktion 2030 arrangeras Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts.

Regionala IUC-bolag, som följer företagens behov och utmaningar, fungerar som en länk mellan företagen och forskarna. IUC-bolagen har exempelvis ett etablerat och nära samarbete med RISE och med Chalmers. Tillsammans kan vi identifiera vilka frågor som är mest intressanta att lyfta.

Så fungerar en teknikworkshop

Under en Teknikworkshop deltar 6-8 företag och forskare/experter. Företagen uppmanas att ta med en aktuell frågeställning att diskutera kring under workshoppen. Relevant forskning/teknikutveckling presenteras, och företagen gör en planering för hur man kan jobba vidare med något konkret i respektive företag. Exempel på teman på genomförda teknikworkshoppar är ”Tjänstefiering – hur kan du öka värdet i dina affärer” och ”Ökad automation – kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?”

Se alla Teknikworkshops

Länk mellan företag och forskning

Förutom att teknikworkshopparna underlättar kunskapsöverföringen till SMF är de samtidigt ett sätt att göra företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. Här möter forskarna företagens vardagsfrågor och idéer.

Vi ser fram emot att kunna erbjuda SMF återkommande teknikworkshoppar ute i deras egna regioner. Med ett ständigt ökande antal forskningsprojekt inom de strategiska programmen skapas också ett allt större utbud till våra SMF, där deras förmåga att dra nytta av forskningskunskaper för sin utveckling blir en del av den strategi för nyindustrialisering som pågår idag.

Martin Hedman

 


Teknikföretagen är huvudman för det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet Produktion2030. Läs mer här.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer.

 

Styrelseordförande IUC Sverige

070-962 91 50

Jenny Bramell

Styrelseordförande IUC Sverige

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50