IUC Norr, Skill, Tillväxt Gotland och RISE inom ramen för Produktion2030.

Online | Teknikworkshops

Cirkulär Ekonomi

Online

Fredagen den 4 december kl. 09:00 – 12:00

Anmäl här
IUC Norr, Skill, Tillväxt Gotland och RISE inom ramen för Produktion2030.
Cirkulär Ekonomi
Online
Fredagen den 4 december kl. 09:00 – 12:00

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Varför jag?

Hela världen går mot cirkuläret. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med dina produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Vad är Cirkulär ekonomi?

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för
att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Vad får jag med mig?

Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE. Du kommer också att ta del av och arbeta aktivt med ett verktyg för att definiera cirkularitetsmål för ditt företag.

AGENDA
09.00 Incheckning.
09.15 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.
10.00 PAUS

 • 10:10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är
  relevanta för er?
 • 10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du
  redan har använt, vilka kommer du att
  använda?
 • 11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt
  cirkulära mål.

10.25 PAUS
11.35 Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12.00 Avslutning.

Tid: Fredagen den 4 december kl. 09:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC Norr, Skill, Tillväxt Gotland och RISE inom ramen för Produktion2030.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova