Kinnegrip lägger grunden för en driftsäker robotinstallation

Familjeföretaget Kinnegrip, med 70 anställda i fabriken i Lidköping, gör moderna transportlösningar genom ett brett program av låssystem för läm- och kapellsidor. Stål är den huvudsakliga råvaran. Man köper in ansenliga mängder stål som stansas, pressas ut, svetsas. Det handlar mycket om press och svets, och tunga lyft. De tunga lyften är en av de saker som man nu arbetar bort genom ökad robotisering.

Genomgång av flöde, risker och fallgropar innan ny investering

Produktionschef Patrick Juslin är drivande i Kinnegrips pågående robotsatsning, där man gjort en förstudie och fått en automationscheck genom Robotlyftet. Företaget har arbetat med robotar sedan 1980-talet, framförallt svetsrobotar. Det har dock inneburit en hel del manuellt arbete med laddning och hantering.

Nu gör man ett rejält förarbete inför nästa steg med ny robotinstallation.
– Nu när vi gör nya investeringar ska vi inte bara rakt av ersätta gamla maskiner. Vi ska se på andra lösningar, gå igenom hela produktionen och flödet, identifiera risker och fallgropar. Här har det varit bra med ett stöd utifrån, säger Patrick Juslin, produktionschef på Kinnegrip.

Automationschecken används bland annat till konsulthjälp med konstruktionsgranskning. Leverantörens ritningar ska bedömas speciellt med fokus på underhåll och driftsäkerhet. Patrick understryker vikten av att man i en robotiserad process har kontroll på alla moment både före och efter robotcellen.

Man måste ha järnkoll på produkten som ska in i robotcellen. Vi har gjort en del konstruktionsändringar på våra ingående komponenter för att minimera risker för störningar och stopp.

Patrick Juslin, produktionschef Kinnegrip.

Kompetensutveckling en av kärnfrågorna

En avancerad robotcell är en stor investering. Den är både dyr och känslig. Det gäller därför att tidigt arbeta med förberedelser, som utbildning av personal. Kinnegrip köper bland annat in utbildning till sina operatörer. Som operatör måste man vara väl förberedd på en situation där roboten stannar. Vad gör man? Hur återställer man?

– Vi kommer att köpa mer utbildning från leverantören, riktad till våra operatörer. Två av operatörerna, i olika åldrar, ska dessutom bli extra insatta i förberedelserna. De deltar i utvecklingen och kan till exempel påverka hur vi ska utforma olika signaler för störningar. Även våra arbetsledare måste få träning i ett nytt sätt att driva och följa upp processen. Kompetensutveckling är en av kärnfrågorna i en sån här satsning. Hur växer min organisation i takt med den nya tekniken? Hur utnyttjar vi ökad automation på bästa sätt? Detta är mycket större utmaningar än själva inköpet av utrustning.

Viktigt med tidigt stöd

Patrick Juslin understryker vikten av att få stöd på ett tidigt stadium för att göra rätt från början, analysera sina processer och göra en bra kravspecifikation. Då kommer man längre fram att köpa rätt saker, eller kanske i vissa fall backa, och fortsätta med manuell hantering.
På Kinnegrip jobbar man vidare med riktade insatser för att höja kompetensen för olika yrkesgrupper. Layouten för den nya robotcellen är spikad. Nu kommer leverantören under ca tre månader att köpa hem material, bygga upp robotcellen och göra tester. Installation på Kinnegrip är beräknad till maj-juni 2020.

Det blir intensivt, men kul! Vi ser fram emot kvalitetsförbättringar och en arbetsmiljö där vi slipper ergonomiskt dåliga arbetsmoment. Självklart är målet också effektivitetsvinster och ökad lönsamhet. Vi kommer att bli en mer attraktiv arbetsplats, och det är viktigt för framtida rekrytering.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

28 april, 2021 — Lästid 9 min

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Automation | Industriföretag i Sverige

Ekonomiskt stöd i form av automationscheck

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? D…

24 januari, 2023 — Lästid 1 min