Big Science Sweden ger stöd till svenska industriföretag som vill göra affärer med forskningsanläggningar i Sverige och övriga världen

Sverige är en växande innovations- och forskningsnation med ESS och MAX IV i söder, Onsala rymdobservatorium i Göteborg, med EISCAT utanför Kiruna i norr och en rad universitet och institut med framstående forskning däremellan.

Sverige medfinansierar 13 forskningsanläggningar i Sverige och i övriga världen. Big Science Sweden, som är en del av IUC Syds verksamhet, hjälper svenska företag att bli leverantörer till forskningsanläggningarna, bland annat genom att öppna dörrar och knyta ihop företagen med rätt personer på anläggningarna. Ett av målen är att öka svensk industriretur på de forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar.

Big Science Sweden, ett värdefullt bollplank

Fagerström Industrikonsult har sedan företagets första uppdrag på ESS ökat sina kunskaper och kontakter inom forskningsanläggningarna, i Sverige och andra länder. Carl Johan Fagerström understryker nyttan av Big Science Sweden:

– Big Science Sweden har varit extremt viktiga för oss. De har kortat ner våra kommunikationsvägar till kunder och partners. Vi har ökat vår kunskap om anläggningarna och deras behov, och ILO-erna har varit värdefulla bollplank för att diskutera hur man ska initiera kontakterna, vem man ska prata med och inte minst hur man hanterar kulturella skillnader.

Små och medelstora företag kan samverka

En viktig del av arbetet är att visa svenska företag att det finns goda möjligheter även för små och medelstora företag att göra affärer med anläggningarna. I det leverantörsnätverk som Big Science Sweden byggt upp träffas företagen, får ny kunskap, möter representanter från forskningsanläggningarna, knyter kontakter och diskuterar konsortier där flera mindre företag kan samverka och svara på en upphandling tillsammans.

För många mindre företag är en vunnen order till en forskningsanläggning ett prestigefullt referensprojekt. Det kan ha krävts mycket arbete och mycket tid för kompetenshöjning, vilket pressar ner vinstmarginalerna, men insatsen är en investering för framtiden, och ett strategiskt beslut för ökad konkurrenskraft.

Big Science Sweden arbetar i noder, med fyra kontor över landet – Lund, Göteborg, Uppsala, Luleå/Kiruna.

IUC Sverige och Big Science Sweden

Big Science Sweden och IUC Sverige arbetar från varsitt håll med att stärka tillväxt, teknikutveckling och konkurrenskraft i svensk industri genom kompetenshöjning, kontakter och ökad samverkan. IUC är representerade i det konsortium som står bakom Big Science Sweden.

Läs mer på Big Science Swedens hemsida

Dela via

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Information

Möt industrin från Värmland, Skåne och Skaraborg i IUC-montern på Elmia Subcontractor

Kom och möt oss i IUC-montern den 14-16 november på Elmia Subcontractor i Jönköping, norra Europas största underleverantörsmässa för industrin. Träffa ett flertal tillverkande…

8 november, 2023 — Lästid 1 min

Information

500 intervjuer - utvecklingsbehoven är stora & ökar

Utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag är stora och ökar. När vi summerar denna avslutande rapportserie ser vi att 9…

27 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Information | Omställningslyftet

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har…

4 augusti, 2023 — Lästid 1 min