Arrangeras av RISE

Online

Vilka skadliga kemikalier innehåller dina varor?

Online

Onsdagen den 9 december, 13:00-17:00

Anmäl här
Arrangeras av RISE
Vilka skadliga kemikalier innehåller dina varor?
Online
Onsdagen den 9 december, 13:00-17:00

Som företag är du ansvarig för att de produkter du distribuerar eller säljer inte innehåller några farliga ämnen. Men hur vet du om dina varor innehåller skadliga kemikalier? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut? Substitutionscentrums grundkurs är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor.

Grundkursen utgår från Substitutionscentrums stödmaterial för att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i varor och material. Vi går steg för steg igenom stödmaterialets olika delar och hur du praktiskt använder materialet i ditt företag. Vi går också igenom relevanta databaser för mer information och hur du tolkar olika säkerhetsdatablad.

  • Hämta in information om kemikalieinnehåll i dina varor från dina underleverantörer med våra mallar
  • Göra en riskbedömning av produkt och leverantör baserat på vår mall
  • Prioritera kemikalier för eventuell utfasning, substitution

Utbildningen den 7 oktober är kostnadsfri liksom det stödmaterial och de mallar som utbildningen baseras på.

Tid: Onsdagen den 9 december, 13:00-17:00
Plats: Online
Målgrupp: Kursen passar dig som producerar eller säljer varor och som behöver stöd i hur du ska arbeta med kemikalieinnehåll och kommunicera med dina leverantörer.

Läs mer och boka plats

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova