Arrangeras av GTC, RISE och Luleå Tekniska Universitet inom ramen för Produktion2030

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop: Produktionsinnovation

Online

Tisdagen den 23 mars kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av GTC, RISE och Luleå Tekniska Universitet inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: Produktionsinnovation
Online
Tisdagen den 23 mars kl. 9:00 – 12:00

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Varför jag?

Har ni framtidssäkrat er produktion? Nyttjar ni medarbetarnas kreativitet och kompetens till fullo? Har ni innovationsberedskap som kan omvandla störningar till lönsamma möjligheter?

Vad är innovation?

Innovation, till skillnad från idéer och uppfinningar (inventions), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till mer konkurrenskraftig attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad får jag med mig?

Nya perspektiv på innovationsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar samt diskutera med representanter från andra företag.

AGENDA

08:55 Välkomna att logga in.
09:00 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor.
09:40 Produktionsinnovation med aktivt deltagande och industriella exempel.
10:10 PAUS
10:20 Breakout 1: Era exempel på produktionsinnovation
10:45 Breakout 2: Vad främjar produktionsinnovation hos er?
11:00 Breakout 3: Förbättringspotential
11:20 PAUS
11:30 Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12:00 Avslutning.

Tid: Tisdagen den 23 mars kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: GTC, RISE och Luleå Tekniska Universitet

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova