Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige.

Online | Teknikworkshops

Teknikworkshop Information- och kunskapsdelning

Online

Tisdagen den 17 maj

Anmäl här
Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige.
Teknikworkshop Information- och kunskapsdelning
Online
Tisdagen den 17 maj

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Hanterar ni mycket information, både digitalt och på papper? Sitter era medarbetare på viktig kunskap och erfarenheter som inte sprids i organisationen? På denna teknikworkshop kartlägger vi på ett strukturerat sätt hur data, information och kunskap delas och sprids inom företaget.

För alla typer av industriellt arbete behövs effektiva metoder för att dela information och kunskap för att kunna planera, följa, och styra arbetet. Detta kan ske på många sätt, t.ex. genom möten, pulstavlor, eller arbetsinstruktioner. Den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på detta, då produkter och system blir alltmer komplicerade.

Med MEET-modellen som grund, syftar denna teknikworkshop till att ge inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation, med målet att skapa effektivare information- och kunskapsdelning på ert företag. Vilken information delas bäst muntligt och hur kan olika typer av tekniska hjälpmedel stötta viss typ av information som ni hanterar?

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till er som vill förstå hur ni delar data, information, och kunskap idag. Kanske innan ni inleder en digitaliseringsresa? På denna teknikworkshop kartlägger vi med hjälp av MEET-modellen vilken data, information, och kunskap som är viktiga för er verksamhet och hur den delas idag.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: tisdagen den 17 maj, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan:  Senast 13 maj 2022. Begränsat antal platser.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare

Dan Li, forskare och doktor i produktionssystem, vid Chalmers tekniska högskola. Magnus Mörstam, P2030. 

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova