Arrangeras av RISE, Chalmers, IUC Sjuhärad och Tillväxt Gotland inom ramen för Produktion 2030

Online | Teknikworkshops

SMASH/Smart underhåll - Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin?

Online

Tisdagen den 30 november

Anmäl här
Arrangeras av RISE, Chalmers, IUC Sjuhärad och Tillväxt Gotland inom ramen för Produktion 2030
SMASH/Smart underhåll - Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin?
Online
Tisdagen den 30 november

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Välkommen till en workshop om att digitalisera svensk tillverkningsindustri. Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll.

Företagen har idag nya möjligheter med dagens teknikframgångar. Tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter?

Forskare från Chamlers kommer att berätta om SMASh-projektet. För mer information se www.chalmers.se/smartmaintenance. Detta är ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen.

Praktisk information

Tid: tisdag 30 november, kl. 09.00 -12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 24 november 2021

Boka din plats

Agenda

09.00 Incheckning
– Välkomna o presentationsrunda
– Smart Maintenance
– Mäta och implementera Smart Maintenance
– Datadriven störningsanalys
– Gruppdiskussion
– Datadriven produktionsstörningshantering avseende implementering av digital teknik i produktion och underhåll
– Summering, utvärdering
12.00 Avslutning

Öppna PDF med mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova