Arrangeras av IUC Syd och Skill inom ramen för Produktion 2030

Online | Teknikworkshops

Karakuri/ IOT i produktionen

Online

Torsdagen den 21 oktober

Anmäl här
Arrangeras av IUC Syd och Skill inom ramen för Produktion 2030
Karakuri/ IOT i produktionen
Online
Torsdagen den 21 oktober

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag.

Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Lär dig grunderna, testa upplägget och verktygen

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

Praktisk information

Tid: torsdag 21 oktober, kl. 09:00-12:00, 2021
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast anmälan 14 oktober, 2021
Arrangörer: IUC Syd och Skill inom ramen för Produktion 2030.

Boka din plats

Agenda
09.00 Incheckning
09.05 Välkomna, introduktion samt presentationsrunda
Del 1: Karakuri – IoT
Bakgrund Karakuri
Utveckling och exempel Karakuri – IoT
Del 2: Exempel workshop Karakuri IoT
3 stegs workshop via Mural
Del 3: Diskussion och vidare steg
11.45 Summering, nästa steg, utvärdering
12.00 Slut

Öppna PDF med mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova