Arrangeras av RISE och IUC Sverige.

Online | Teknikworkshops

Digitalisera era värdekedjor

Online

Torsdag 1 september, kl 09-12

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige.
Digitalisera era värdekedjor
Online
Torsdag 1 september, kl 09-12

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Digitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa värde. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen ditt företag? Välkommen till Teknikworkshop!

Genom digitalisering kan information delas mycket mer effektivt, både inom och mellan företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa effektivare processer med bättre resursutnyttjande och skapa nya värden för framtida konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion.

Varje företag är dock unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns sällan hyllfärdiga lösningar. För att hänga med i utvecklingen är det kritiskt att komma i gång nu och börja bygga kunskap kring digitalisering.

Du får lära dig mer om ”Reseguiden för industriell digitalisering” – ett strukturerat arbetssätt för företag som vill påskynda sin digitaliseringsresa, framtaget inom projektet Digitala Stambanan.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om hur digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjor. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: torsdagen den 1 september, kl. 09.00-12.00.
Plats: Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen.
Anmälan: Senast 30 augusti 2022. Begränsat antal platser.
Kostnad: Teknikworkshoppen är kostnadsfri.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare

Martin Friis och Magnus Mörstam, Produktion2030.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova