Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030

Online | Teknikworkshops

Cirkulär ekonomi: Projekt SCARCE II

Online

Torsdagen den 18 november

Anmäl här
Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030
Cirkulär ekonomi: Projekt SCARCE II
Online
Torsdagen den 18 november

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Varför jag?

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi. Hela världen går mot cirkuläritet. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Vad är Cirkulär ekonomi?

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Vad får jag med mig?

Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE.

Tänk på!

Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen. Ingen förkunskap krävs, men det bra om ni har kunskap och grundläggande förståelse av eran produkt och dess livscykel.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Torsdag 18 november kl. 09:00 – 12:00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 11 november 2021

Boka din plats

Agenda

09.00 Incheckning.

09.05 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop.
– Presentation av deltagare.
– Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.

10.00 PAUS

10.10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?

10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?

11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.

10.25 PAUS

11.35 Summering och reflektioner.
– Nästa steg.

12.00 Avslutning.

Varmt välkomna!

Öppna PDF med mer information


 

Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova