Arrangeras av Produktionslyftet i samarbete med RISE

Online | Produktionslyftet

Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse

Online, i Zoom

Fredagen den 9 oktober, 08:30 - 09:30

Anmäl här
Arrangeras av Produktionslyftet i samarbete med RISE
Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse
Online, i Zoom
Fredagen den 9 oktober, 08:30 - 09:30

Kraft att förändra handlar dels om förändringsförmåga, dels om förändringsvilja. Det senare är svårast – det handlar om att bygga en företagskultur som bejakar förändring, viket i sin tur kräver tillit att förändringarna till slut leder till något bra för alla parter och att alla kan vara delaktiga i processen på vägen dit.

Produktionslyftet vill dela med sig av de erfarenheter de samlat på sig från arbete i 270 företag under 13 års tid. Erfarenheter som lett fram till Produktionslyftets erkänt framgångsrika utvecklingsprogram. Välkommen att delta på ett digitalt frukostseminarium där Richard Berglund berättar mer om de samlade lärdomarna. 

Kraft att förändra

Richard Berglund, Produktionslyftet/RISE.

Richard Berglund har samordnat
coachningsprogrammen som genomförts hos de
företag som deltagit i Produktionslyftet och lett den
kontinuerliga utvecklingen av metodiken. Han är
civilingenjör som arbetat som ledare på olika nivåer
och har en forskarbakgrund med fokus på frågan om
vad som skapar engagemang i arbetet.

Tid: Fredagen den 9 oktober, kl. 08:30 – 09:30
Plats: Online, i Zoom. Länk skickas ett par dagar innan genomförandet.
För mer information kontakta: 

Öppna PDF om eventet

Boka plats till eventet

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova