Arrangeras av IUC Sjuhärad, RISE och Mittuniversiktetet inom ramen för Produktion 2030

Online | Teknikworkshops

Additiv tillverkning i Metall – Projekt Optipam

Online

Torsdagen den 2 september, 9-12

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sjuhärad, RISE och Mittuniversiktetet inom ramen för Produktion 2030
Additiv tillverkning i Metall – Projekt Optipam
Online
Torsdagen den 2 september, 9-12

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning.

De senaste 30 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller additiv tillverkning (AM). Denna teknik passar väl in i en värld av snabba förändringar och workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka typer detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Varför jag?
Behöver ni få en introduktion kring området additiv tillverkning? Är ni intresserade av att förstå mer kring hur den används, vilka begränsningar och möjligheter det inbegriper? Vill ni inspireras av hur andra använder tekniken som är speciellt utpekad inom Industri 4.0?

Vad är additiv tillverkning?
Det är en tillverkningsmetod som numer i Sverige oftast benämns som AM, som i förkortningen till Additive Manufacturing. Tekniken har fått ett allt större industriellt intresse det senaste årtiondet och den kan genom sina speciella egenskaper konkurrera med traditionella metoder inom en mängd olika branscher såsom flyg, rymd, energi, medicin men även inom annan tillverkande industri.

Vad får jag med mig?
Du kommer att få en aktuell nulägespresentation kring området generellt och vi kommer att ha ett speciellt fokus mot AM i metall. Du kommer att få en inblick i hur andra företag har valt att nyttja tekniken och du kommer aktivt att diskutera hur tekniken skulle kunna nyttas i ditt företag i diskussion med representanter från andra företag. Vi avslutar workshopen med en framtidsspaning.

Praktisk information
Tid: Torsdag 2 september, kl. 9.00-12.00, 2021
Plats: Online
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan
Anmälan: Senast 26 augusti, 2021
Arrangör: Arrangeras av IUC Sjuhärad, RISE och Mittuniversiktetet inom ramen för Produktion 2030

Boka din plats

Agenda
09.00 Välkomna att logga in

09.05 Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare.
09.20 Additiv tillverkning med industriella exempel

PAUS

Gruppdiskussioner
Uppföljning och redovisning
Framtidsspaning

11.45 Summering och reflektioner
12.00 Avslutning

Läs mer om Teknikworkshopen i en PDF


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova