Utbildningar som ingår i projektet Automation & Robotik

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och drivs av IUC Sverige AB.

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu finns utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

För dig som kommer vara del i, eller redan genomfört, en investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare:

Ledare – Utbildning i beställarkompetens

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.
Klicka här för anmälan:

Plats: Online
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Eller att ni som företag redan genomfört och vill skapa mervärde i investeringen genom ökad kunskap. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige

Se alla utbildningar och event

Gärna minst 2 deltagare/företag
Max 20 deltagare/tillfälle

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas Nilsson om du vill veta mer om Automation & robotik.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07