Utbildningar som ingår i projektet Automation & Robotik

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och drivs av IUC Sverige AB.

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu finns utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

För dig som kommer vara del i, eller redan genomfört, en investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare:

Ledare – Utbildning i beställarkompetens

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.
Klicka här för anmälan:

Plats: Online
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Eller att ni som företag redan genomfört och vill skapa mervärde i investeringen genom ökad kunskap. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige

Se alla utbildningar och event

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle


För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation:

Medarbetare – stärk er kompetens inom automation & robotik

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.
Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen. 

Kursinnehåll
  • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
  • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
  • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
  • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Klicka här för anmälan:

Tid: 8:30-16.00 båda dagarna
Plats:
 Online.
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  
Arrangör: IUC Sverige

Se alla utbildningar och event