Produktionslyftet

Produktionslyftets kurs förändringsledare och coach

Digitalt via Zoom

Start den 24 januari 2023 - FULLBOKAD

Anmäl här
Produktionslyftets kurs förändringsledare och coach
Digitalt via Zoom
Start den 24 januari 2023 - FULLBOKAD

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet och anknytande program samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Kursen är även nyttig för andra rollinnehavare i Produktionslyftets växande nationella nätverk.

Kursen syftar till att:

  • Ge insikt i Produktionslyftets metodik och de grundläggande principer vi arbetar efter
  • Träna ett coachande och involverande förhållningssätt
  • Belysa likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå
  • Förmedla teori och en struktur för hur du coachar för att nå resultat över tid
  • Stimulera utbyte med kollegor i samma situation kring erfarenheter och de dilemman/utmaningar du möter i rollen som coach.

Produktionslyftet gör metodik, pedagogiskt material och möjligheten att arbeta som coach i Produktionslyftet tillgänglig för dem som:

  1. Uppfyller kompetenskraven
  2. Har fullföljt denna utbildning
  3. Genomför förändringsprocesser inom Produktionslyftets utvecklingsprogram

Praktisk information

Datum: Start den 24 januari 2023, avslut den 28 mars 2023 – FULLBOKAD!
Plats: Kursen genomförs som Zoom-möten
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och program: Hämta pdf här →
Upplysningar och anmälan: Annika Nilsson, 

Varmt välkomna!


Detta är en aktivitet inom Produktionslyftet. Finansiärer är: IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova. Produktionslyftets partner är: Chalmers, Högskolan i Gävle, IUC Sverige, Jönköping University, KTH, Luleå tekniska universitet, MITC, Mittuniversitetet och RISE.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova