Arrangeras av Produktionslyftet

Produktionslyftet

Produktionslyftets introduktionskurs Förändringsledare och coach

Online

Flera datum, start 5 oktober

Arrangeras av Produktionslyftet
Produktionslyftets introduktionskurs Förändringsledare och coach
Online
Flera datum, start 5 oktober

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet och anknytande program samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll.

Kursen syftar till att:

 • Ge insikt i Produktionslyftets metodik och de grundläggande principer vi arbetar efter
 • Träna ett coachande och involverande förhållningssätt
 • Belysa likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå
 • Förmedla teori och en struktur för hur du coachar för att nå resultat över tid
 • Stimulera utbyte med kollegor i samma situation kring erfarenheter och de dilemman/utmaningar du möter i rollen som coach.

Produktionslyftet gör metodik, pedagogiskt material och möjligheten att arbeta som coach i Produktionslyftet tillgängliga för dem som efter utvärdering bedöms uppfylla ställda krav. Dessa inkluderar erfarenhet, kunskaper och förmågor samt att ha förståelse för och en ambition att arbeta enligt Produktionslyftets modell (både villkor, metodik och vägledande principer). Coacher kan sedan efter att ha genomfört några uppdrag också få certifiering av Produktionslyftet.

Praktisk information
Datum: Start den 5 oktober 2021, avslut den 9 december 2021
Plats: Kursen genomförs som Zoom-möten
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och program: Hämta PDF här →
Upplysningar och anmälan: Annika Nilsson, 

Datum:

 • 5 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 6 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 12 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 13 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 19 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 20 oktober 2021 kl 08.00-12.30
 • 9 december 2021 kl 08.30-16.30

Läs mer här

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova