Arrangeras av Chalmers Professional Education med bland andra Produktionslyftet som utbildningspartner

Norrbotten/Västerbotten | Produktionslyftet

Lean produktion 7,5 hp

Luleå/Skellefteå

Flera datum, start januari 2021

Anmäl här
Arrangeras av Chalmers Professional Education med bland andra Produktionslyftet som utbildningspartner
Lean produktion 7,5 hp
Luleå/Skellefteå
Flera datum, start januari 2021

Välkommen till tio dagar på fem kurstillfällen på plats i Norr- och/eller Västerbotten med start 19 januari 2021. Platserna för träffarna avgörs när vi ser från vilka företag deltagarna kommer.

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:
 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur
Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kurstillfällen

Det planeras för fysiska träffar inför kursen men det vidtas olika försiktighetsåtgärder som distans mellan deltagarna och handsprit i lokalen på grund av den pågående Coronapandemin.
Det finns en beredskap att genomföra utbildningen på distans om läget förvärras eller det ges andra direktiv.

 • Träff 1: 19-20 januari, 2021
 • Träff 2: februari, 2020
 • Träff 3: mars, 2020
 • Träff 4: april, 2020
 • Träff 5: maj, 2021
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.

Pris (ex. moms)
41 000 SEK

Läs mer och boka plats

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova