Arrangeras av Chalmers i samverkan med andra

Norrbotten/Västerbotten | Produktionslyftet

Lean produktion 7.5 hp Luleå/Skellefteå 15 September 2020

Luleå/Skellefteå

Flera datum, start september 2020

Anmäl här
Arrangeras av Chalmers i samverkan med andra
Lean produktion 7.5 hp Luleå/Skellefteå 15 September 2020
Luleå/Skellefteå
Flera datum, start september 2020

Välkommen till tio dagar på fem kurstillfällen på plats i Norr- och/eller Västerbotten med start 15 september 2020. Platserna för träffarna avgörs när vi ser från vilka företag deltagarna kommer.

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:
 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur
Kurstillfällen
 • Träff 1: 15-16 september, 2020
 • Träff 2: 13-14 oktober, 2020
 • Träff 3: 10-11 november, 2020
 • Träff 4: 15-16 december, 2020
 • Träff 5: 19-20 januari, 2021


Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Läs mer och boka plats


UTBILDNIGNSPARTNERS

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova