Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med RISE

Teknikworkshops

Digitaliseringsmognad

Digital

Torsdag 04 maj 2023 kl 09:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige i samarbete med RISE
Digitaliseringsmognad
Digital
Torsdag 04 maj 2023 kl 09:00-12:00

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att effektivt kunna samla in, hantera, och dela data, information, och kunskap. Att förstå den egna digitaliseringsmognaden är ett kraftfullt verktyg för att veta var man befinner sig och vart man är på väg i sin digitaliseringsresa.

Ökad leveranssäkerhet, fler kundanpassningar, och större produktvarians är exempel på nya förväntningar på tillverkande företag. Gemensamt för dessa är att mer data, information, och kunskap behöver hanteras effektivt. Om implementerat på ett bra sätt, kan digitalisering bli ett viktigt hjälpmedel för ökad konkurrenskraft.

Denna teknikworkshop går igenom den tyska modellen Industrie 4.0 Maturity Index, som används för att kartlägga digitaliseringsmognad. Ni får en fördjupad insikt i digitaliseringens möjligheter och förståelse för hur ökad digitaliseringsmognad ger nya förmågor att hantera information effektivt.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till er som påbörjat en digitaliseringsresa, men vill få en bättre förståelse och överblick för era digitala förmågor. Under denna teknikworkshop använder vi Industrie 4.0 Maturity Index och deltagarna gör en självvärdering för att få en inblick och första analys av den egna digitaliseringsmognaden. Detta kan ligga till grund för en digitaliseringsstrategi för att kunna prioritera, starta, och driva aktiviteter som ökar digitaliseringen.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Torsdag den 4 maj kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom, länk skickas ut före workshopen
Anmälan: Senast den 2 maj. Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag.
Kostnad: Teknikworkshoppen är kostnadsfri

Boka din plats

Workshopledare

Martin Friis och Magnus Mörstam, Produktion2030.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova