Teknikworkshoppar

3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Zoom

Tisdag den 26 mars

Anmäl här
3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar
Zoom
Tisdag den 26 mars

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. I denna teknikworkshop får du en ökad förståelse för vad ditt företag kan erbjuda dina kunder tack vare additiv tillverkning och hur additiv tillverkning stötta er egna verksamhetsutveckling.

För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030.

För att utnyttja additivteknikens potential måste hänsyn tas till hela värdekedjan, inte minst design, simulering och efterbearbetning. Vi ger er glimtar om nuläget och möjligheter med additiv tillverkning och om testbäddarna vid RISE för additiv tillverkning i olika material. Vi orienterar er om pågående satsningar för ökad industriell additiv tillverkning och möjligheterna att använda testbäddar med utrustning och expertis för additiv tillverkning, nu och i framtiden.

För vem?
Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om additiv tillverkning och hur ditt företag kan börja eller fortsätta resan. Du får ökad förståelse och få ta del av företags erfarenheter och exempel.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag den 26 mars 2024, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 24 mars 2024

Anmälan

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova