Inspiration och stöd för ökad digitalisering

Ökad digitalisering kommer under överskådlig framtid att vara en utmaning för Sveriges små och medelstora industriföretag. Kickstart Digitalisering och INDIGO är pågående satsningar för att ge företagen inspiration och coachning.

Kickstart Digitalisering ger företagen en första insikt och inspiration för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Under en heldag och två halvdagar träffas en grupp företag i workshops kring digitalisering, får en kartläggning över digitaliseringens möjligheter och tid att reflektera över det egna företagets utmaningar och möjligheter.

Läs mer om Kickstart här


INDIGO ger företagen fördjupade kunskaper inom digitalisering, och man får en egen coach som stöttar i konkreta digitaliseringsinsatser på företaget. Här startar man, eller fortsätter, en digitaliseringsresa med professionellt stöd.

INDIGO är ett utvecklingsprogram inom digitalisering, framtaget av IUC med finansiellt stöd från Tillväxtverket/Digitaliseringslyftet.

Läs mer om INDIGO här

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Indigo eller Kickstart.

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 070-962 91 50