Vision och agenda

Vision och agenda

Vi är med och gör Sverige till det främsta landet i Europa inom innovation och utveckling av tillverkande SMF.

Vi vill se en fortsatt stark samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. Med vår företagsnära, rikstäckande organisation bygger vi kunskap om företagens behov och är en av de viktigaste parterna för dialog med regionerna och regeringen för hur vi bäst utformar och kanaliserar stöd som förverkligar nationella strategier för en stark svensk industri med ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag