Vår historia

Vi och vår historia

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, har en historia som går tillbaka till mitten av 1980-talet då enstaka lokala IUC-bolag bildades, något med ett antal företag som ägare, och något med offentligt ägande. Först i mitten av 1990-talet uppmärksammades tanken att bilda regionala IUC-bolag som ägdes av ett större antal regionala intressenter, med företag som dominerande ägargrupp. Genom att sedan sammanföra regionala IUC-bolag, till ett nationellt nätverk för industriell utveckling, skapades en plattform för det som idag är IUC-nätverket.

Resan har varit dynamisk eftersom all verksamhet utgår från företagen och deras riktade behov för att bygga tillväxt. IUC-bolagen ägs till största delen av de regionala företag som vill, kan och ser möjligheter att skapa tillväxt.

Kompletterande ägare som fackliga organisationer, kommunala bolag, institut och företagarorganisationer, bidrar på samma sätt till den regionala styrkan för att nå önskad utveckling.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag