Styrelse

Styrelse

Styrelse för IUC Sverige AB 2017/2018:

För detaljerade kontaktuppgifter, klicka upp PDF här: Styrelse IUC Sverige 2017

Jenny Bramell, Region syd, styrelseordförande
e-post: jenny.bramell@iucsyd.se

Anders Wäppling, Region nord
Styrelseordförande IUC Norrbotten AB
e-post: anders.wappling@iucnorrbotten.se

Thomas Nilsson, Region väst
VD IDC West Sweden AB
e-post: thomas.nilsson@idcab.se

Thomas Rehn, Region mitt/öst
Ombudsman IFMetall/styrelseledamot IUC Wermland AB
e-post: thomas.rehn@ifmetall.se

Gunnar Elmroth, Region nord
VD IUC Z-group AB
e-post: gunnar@iuczgroup.se

Kristina Sjögren, Region syd
VD IUC Kalmar
e-post: kristina.sjogren@iuc-kalmar.se

Susanna Kindberg
Verksamhetschef SP Småföretag
e-post: susanna.kindberg@sp.se

Marcus Nordanstad
Näringslivsutveckling SME Västra Götalandsregionen
e-post: marcus.nordanstad@vgr.se

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag