Samhällsekonomisk kalkyl

Samhällsekonomisk kalkyl

SEK – Samhällsekonomisk kalkyl – är en beräkningsmodell som tar fram de ekonomiska värdena i en verksamhet och visar vilka samhällspåverkande effekter de har. Eftersom all verksamhet i någon form bidrar till samhällets utveckling samtidigt som den kan bidra till att minska gemensamma kostnader, är möjligheten att beräkna nuvarande och framtida värden en intressant fråga inför större satsningar.

SEK är en beräkningsmodell som man ”laddar” med en mängd data, och som sedan redovisar olika värden, beroende på vilka frågor man vill ha besvarade.

Med SEK kan du t ex få fram:
• en enskild verksamhets bidrag till samhällsnyttan
• värdering av en investerings nytta/lönsamhet för samhället
• beräkning av sysselsättningseffekter
• kunskap om sårbarheten av en verksamhet i en kommun eller region
• konsekvenserna om verksamheter flyttas
• värdering av samhällets medfinansiering på längre sikt
• prognos av framtida tillväxtvärden på investeringar idag.

SEK-kalkylens styrka är att man med goda indata från en aktuell verksamhet, snabbt kan få fram en rad intressanta beräkningar.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag